Veelgestelde vragen: Privacy verklaring

Privacyverklaring MijnCarrousel.nl

Dit is de privacyverklaring van Inpakcentrale ICN B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten” of “wij”). Makro Kerstpakketten is gevestigd in Duiven aan de Dijkgraaf 21. Het Kamer van Koophandelnummer van Makro Kerstpakketten is 09110454. Makro Kerstpakketten is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en daarnaast verwerker, voor zover zij persoonsgegevens verwerkt namens haar kanten.
 
Makro Kerstpakketten heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Makro Kerstpakketten. Indien je klachten of vragen hebt die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld, kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post via Makro Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 94303, 1090 GH Amsterdam of per e-mail via privacy@makro.nl.
 
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, we leggen uit hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken en voor welke doelen, dan kan je dat lezen in onze cookieverklaring.
 
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken ten behoeve van ons online bestelplatform MijnCarrousel.

Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?

Makro Kerstpakketten respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website https://www.mijncarrousel.nl.

Makro Kerstpakketten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
Makro Kerstpakketten deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
Makro Kerstpakketten is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften.
Makro Kerstpakketten houdt zich daarbij aan de eisen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens als:

Jouw werkgever met ons is overeengekomen om jou een kerstgeschenk in de vorm van een Cadeau Carrouselbon aan te bieden;
Je onze website bezoekt, al dan niet om de Cadeau Carrouselbon te verzilveren; Je jouw gegevens invult via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon.

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van jouw werkgever ontvangen, zodat wij jou een Cadeau Carrouselbon kunnen aanbieden waarmee je een cadeau kunt uitzoeken. Verder verwerken wij de gegevens die jij zelf verstrekt zodat we jou het gekozen geschenk kunnen aanbieden en via de cookies die wij of derde partijen plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.
 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met jou en/of jouw werkgever, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven (nieuwsbrief/cookies) of omdat wij, en jouw werkgever, daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit belang omschrijven wij in deze verklaring.

Met welke doeleinden verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie. Voor het opnemen van contact en/of om vragen te beantwoorden en klachten over onze diensten en/of producten in behandeling te nemen;
Leveren geschenk. We verwerken jouw gegevens om je jouw geschenk te kunnen leveren;
Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website een optimale gebruikerservaring biedt. 

Hieronder lees je meer over de verschillende processen.

1. Communicatie

Alle communicatie met Makro Kerstpakketten verloopt via de klantenservice van Makro Kerstpakketten (de Helpdesk). Hier kun je terecht voor al jouw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Makro Kerstpakketten en je aankoop/aankopen.
 
De helpdesk is zowel telefonisch als via een web-formulier te bereiken. Vaak zal je gevraagd worden bepaalde gegevens, zoals je naam, ordernummer ID, werkgever, login naam, gekozen cadeau, te verstrekken. Deze gegevens hebben we nodig om je vragen en of klachten zo goed en snel mogelijk af te handelen.
 
De informatie die bij de Helpdesk binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.
 

2. Leveren cadeau

Afhankelijk van wat wij met jouw werkgever hebben afgesproken, ontvang je of via ons of via je werkgever de Cadeau Carrouselbon  met unieke code, waarmee je kunt inloggen op de website. Als wij zorgen voor de verzending dan gebruiken we hiervoor de persoonsgegevens, naam en (e-mail)adres die jouw werkgever voor dit doel aan ons heeft verstrekt. Als jouw werkgever zelf voor de verzending of distributie van de Cadeau Carrouselbon zorgt, dan verwerkt Makro Kerstpakketten geen gegevens van jou voor dit doel.
 
In beide gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens, waaronder naam en (e-mail)adres, opslaan en koppelen aan de versleutelde code van je Cadeau Carrouselbon, zodat je deze niet nogmaals hoeft in te vullen in het bestelproces. Wij doen dat alleen als we dat met jouw werkgever zijn overeengekomen en jouw werkgever jouw gegevens aan ons heeft verstrekt.

Met de unieke code die je vindt op je Cadeau Carrouselbon log je in op www.mijncarrousel.nl/. Ingelogd op de website selecteer je vervolgens het door jou gewenste geschenk. Om de door jou geselecteerde geschenk fysiek of digitaal te laten bezorgen en je daarover op de hoogte te houden vragen wij je een aantal gegevens in te vullen:
- naam;
- adres;
- telefoonnummer; en
- e-mailadres. 

De door jou ingevulde gegevens slaan wij op samen met de versleutelde code van de voucher waarmee je bent ingelogd, het  door jou geselecteerde cadeau, ordernummer en gegevens over de verzending en levering van je cadeau.
 

3. Gebruikerservaring website en direct marketing

Als je onze website bezoekt, dan plaatsen we cookies zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en optimaliseren. Wij en/of de derde partijen die deze cookies plaatsen, verzamelen voor deze doelen de volgende gegevens:
 
- (een deel van jouw) IP-adres;
- technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm;
- vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;
- wanneer en hoe lang je onze website gebruikt/bezoekt;
- of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
- welke pagina’s je bezoekt binnen onze website;
- eventueel jouw surfgedrag buiten de website om.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Makro Kerstpakketten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat jouw gegevens die je zelf invult op onze website drie maanden nadat je cadeau is bezorgd bewaren en daarna verwijderen.
 
Gegevens die wij van jouw werkgever hebben ontvangen, verwijderen we in principe aan het einde van het kerstpakketten seizoen of zoveel eerder of later als wij met jouw werkgever overeenkomen.

Delen we jouw gegevens?

Makro Kerstpakketten deelt jouw gegevens uitsluitend met derde partijen die zij inschakelt om haar diensten te leveren, zoals drukkerijen, post- en e-mailverwerkers en fulfilment partners.

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we waar nodig extra maatregelen.

We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder delen we jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

De gegevens die jij aan Makro Kerstpakketten verstrekt zijn veilig. Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
 
- onze website is beveiligd met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- onze software is geüpdatete en we maken gebruik van een firewall;
- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
- overdracht van persoonsgegevens naar derden geschiedt via een beveiligde verbinding; en
- we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Makro Kerstpakketten. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@makro.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in het ID-bewijs), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.
 
Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze FG te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Wat als het privacybeleid van Makro Kerstpakketten wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Landal GreenParks korting

Wanneer u er voor kiest om de nieuwsbrief van Landal GreenParks te ontvangen, delen wij uw e-mail adres en andere persoonsgegevens (Naam, adres, postcode, woonplaats,  e-mailadres) met Landal GreenParks. Hiermee kan Landal GreenParks u de nieuwsbrief sturen. Tevens kunnen zij nagaan of u al gebruik heeft gemaakt van hun aanbod.
 

Staat je antwoord hier niet bij?

Stel hier je vraag aan de helpdesk.