Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen: Privacyverklaring

Privacyverklaring MijnCarrousel.nl

Sommige persoonsgegevens deel je met ons. Bijvoorbeeld je adres, zodat we jouw cadeau op kunnen sturen. Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Wij houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We leggen uit welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook vertellen we hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten je hebt.

Dit is de privacyverklaring van Inpakcentrale ICN B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten” of “wij”). Makro Kerstpakketten is gevestigd te (6921 RL)  Duiven aan de Dijkgraaf 21. Het Kamer van Koophandel nummer van Makro Kerstpakketten is 09110454. Makro Kerstpakketten is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring staan genoemd.
 

Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?

 • Makro Kerstpakketten respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website www.mijncarrousel.nl.
 • Makro Kerstpakketten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat daarom zorgvuldig met alle gegevens om.
 • We delen je gegevens alleen met partijen die betrokken zijn bij de levering van cadeaus en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijke verplichting.
 • Makro Kerstpakketten is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Makro Kerstpakketten houdt zich daarbij aan de eisen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Makro Kerstpakketten verzamelt je persoonsgegevens als:
 • Wij van jouw werkgever de opdracht hebben gekregen om jou een cadeauvoucher aan te bieden. In sommige gevallen stuurt jouw werkgever ons in dat kader jouw naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens toe;
 • Je jouw gegevens invult of achterlaat via onze website om een cadeau uit te zoeken;
 • Je jouw gegevens doorgeeft via andere kanalen. Bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch via onze helpdesk;
 • Je de website ‘Mijn Carrousel’ of de algemene website van Makro Kerstpakketten bezoekt. In dat geval verzamelen we gegevens via cookies die wij of andere partijen plaatsen.

Op welke grondslag verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken je gegevens op de volgende grondslagen zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’):
 • Zodat we de overeenkomst die wij aangaan met jou kunnen uitvoeren;
 • Omdat wij een wettelijke verplichting hebben;
 • Omdat je daar toestemming voor hebt gegeven (bijvoorbeeld omdat je geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief, of ons toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies);
 • Wij of jouw werkgever hebben daar een gerechtvaardigd belang bij, bijvoorbeeld wanneer je een klacht of claim indient.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verwerkt Makro Kerstpakketten? 

Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens bij de volgende processen:

Communicatie
Het is handig als wij contact met je kunnen opnemen. Om vragen te beantwoorden, om je op de hoogte te stellen van een recall of om een klacht of (garantie)claim over onze diensten en producten in behandeling te nemen, en je op de hoogte te houden van de afhandeling.

Leveren cadeau
We verwerken je gegevens om jouw cadeau op te kunnen sturen.

Gebruikerservaring website
Cookies zorgen ervoor dat wij een optimaal werkende website kunnen maken. 

Hieronder lees je meer over deze drie processen.

1. Communicatie

Alle communicatie met Makro Kerstpakketten verloopt via onze helpdesk. Hier kan je terecht voor al jouw vragen, opmerkingen en eventuele klachten over onze dienstverlening en over je cadeau.
 
De helpdesk is bereikbaar via +31 (0)900 8 528 528 (normaal tarief - dit telefoonnummer is alleen te bellen vanuit Nederland). Je kan je vraag ook via een online formulier stellen. Vaak hebben onze medewerkers gegevens nodig om je te helpen. Denk aan je naam, OrderID, werkgever, loginnaam of je gekozen cadeau. Ze hebben deze gegevens nodig om je zo goed mogelijk te helpen bij je vraag of klacht.
 
Wij nemen iedere vraag en klacht serieus, en gebruiken deze informatie om onze diensten verder te verbeteren.

2. Leveren cadeau

Wanneer jouw werkgever jou een cadeau wilt laten uitzoeken op ons online platform ‘Cadeau Carrousel’, dan kan jouw werkgever kiezen voor een voucher op naam of voor een anonieme voucher. Vouchers op naam zijn gekoppeld aan jouw naam, zoals opgegeven door jouw werkgever. Indien jouw werkgever heeft gekozen voor een voucher op naam, dan verstrekken wij deze voucher rechtstreeks aan jou. Dit kan ofwel elektronisch via het door jouw werkgever opgegeven e-mail adres, ofwel per post naar het door de werkgever opgegeven (privé of post-) adres. Anonieme vouchers zijn niet gekoppeld aan een persoon. Deze voucher ontvang je van jouw werkgever.
 
Op de voucher staat een unieke code, waarmee je kan inloggen op de website www.mijncarrousel.nl. Ingelogd op de website kies je zelf je cadeau uit. Om het door jou gekozen cadeau te bezorgen en je daarover op de hoogte te houden vragen wij om een aantal gegevens:
 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
De gegevens die je invult slaan we op, samen met de unieke code, je OrderID (het nummer dat gekoppeld is aan jouw cadeau) en de gegevens over de verzending van je cadeau.
 
Voor het verzenden en de verdere afwikkeling van de bestelling (zowel in geval van vouchers op naam als anonieme vouchers) gebruiken wij de gegevens die jij zelf hebt ingevuld op ons online platform. Wij gebruiken deze gegevens tevens om jou te informeren over de bezorging, om je (overige) nazorg/garantie van de kerstpakketten te kunnen aanbieden en om jouw eventuele klachten of claims af te kunnen handelen.

3. Gebruikerservaring website

Als je onze website bezoekt, plaatsen we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Zo kunnen we het gebruik van onze website onderzoeken en optimaliseren. Wij en/of de derde partijen die deze cookies plaatsen, verzamelen hiervoor de volgende gegevens:
 • (een deel van jouw) IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van je computerscherm;
 • vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang je onze website gebruikt;
 • of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
Bij een bezoek aan onze website krijg je een melding, met de vraag of we deze cookies mogen plaatsen. Je kan dit accepteren of afwijzen. 

Als je precies wilt weten welke cookies wij gebruiken en waar we die voor gebruiken, lees dan de cookieverklaring van MijnCarrousel.nl of de cookieverklaring van MakroKerstpakketten.nl.  

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Als wij met je werkgever geen aparte afspraken hebben gemaakt, dan verwijderen wij je (bestel-)gegevens 2 jaar nadat jij een bestelling hebt geplaatst. Dit doen wij om onze garantietermijn van 2 jaar te kunnen waarborgen en in verband met eventuele klachten, claims, of (lopende) service- of reparatie-aanvragen.

Delen we jouw gegevens?

Makro Kerstpakketten is onderdeel van de METRO groep die internationaal opereert. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van METRO AG of onze IT-dienstverlener METRO Digital GmbH. In principe delen we jouw gegevens verder niet met personen of organisaties buiten Makro Kerstpakketten. We delen je gegevens alleen met andere partijen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Denk hierbij aan drukkerijen en post- en e-mailverwerkers.
 
Zo schakelt Makro Kerstpakketten verwerkers in om persoonlijke vouchers af te drukken, een online omgeving (website) aan jou aan te bieden, de kerstgeschenken aan het opgegeven adres te leveren en de nazorg/garantie van de kerstpakketten te kunnen realiseren.

Als wij je gegevens met andere partijen delen, verplichten wij hen om jouw persoonsgegevens goed te beschermen.

Verder delen we je gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zoals de politie of justitie.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen je gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Hieronder vind je enkele maatregelen die we nemen:
 • onze website is beveiligd met een TLS-certificaat. Dit zorgt ervoor dat de informatie die jij op onze website invult, is beveiligd;
 • we maken gebruik van software van hoge kwaliteit en van een firewall. Dat is een systeem dat een netwerk of computer beschermt tegen misbruik van buitenaf;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
 • alleen medewerkers die jouw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien;
 • als we persoonsgegevens delen met anderen, doen we dat via een beveiligde verbinding;
 • als andere partijen in opdracht van ons met jouw gegevens werken, sluiten we daar overeenkomsten mee af waarin een controlemechanisme is opgenomen, waaronder de mogelijkheid om een audit uit te voeren. Zo wordt jouw privacy gewaarborgd.
Sinds 12 juli 2021 is Makro Kerstpakketten gecertificeerd overeenkomstig de keuringsnorm ISO/IEC 27001:2013 voor informatiebeveiliging (certificaatregistratienr. 01 153 2018645).

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
 • het recht om jouw persoonsgegevens in te zien (bijvoorbeeld door een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die Makro Kerstpakketten van jou verwerkt);
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Onder omstandigheden heeft Makro Kerstpakketten echter het recht om niet (volledig) gehoor te geven aan dit verzoek;
 • het recht op rectificatie of aanvulling (wijziging) van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking door Makro Kerstpakketten. In bepaalde omstandigheden mag je van Makro Kerstpakketten eisen, dat Makro Kerstpakketten minder gegevens van jou verwerkt;
 • het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Makro Kerstpakketten;
 • tot slot heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een door een machine leesbaar bestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te versturen. 
Je kunt een van bovenstaande verzoeken sturen naar privacy@makro.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Makro Nederland
t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 94202
1090 GE Amsterdam

Om er zeker van te zijn dat het verzoek/bezwaar door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Na ontvangst van je verzoek ontvang je een link naar een beveiligde online omgeving, waar je deze kopie met ons kunt delen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in het ID-bewijs), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op. Wij gebruiken deze gegevens uiteraard enkel om te kunnen voldoen aan jouw verzoek. De kopie van je identiteitsbewijs verwijderen wij onmiddellijk zodra wij je hebben geïdentificeerd.
 
Wij vragen je begrip voor deze procedure. Deze procedure maakt dat wij jouw verzoek in overeenstemming met de privacywetgeving in behandeling kunnen nemen en verzekert ons zoveel mogelijk dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan ongeautoriseerde derden.
 
Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij je dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van Makro Kerstpakketten wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Daardoor hebben wij het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 december 2021.

Toezicht op gebruik persoonsgegevens

Een onafhankelijke toezichthouder controleert binnen onze organisatie op het juist gebruik van persoonsgegevens. Dat is de Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’). Heb je een klacht of vraag over dit onderwerp, die niet door de helpdesk kan worden beantwoord? Neem dan contact op met de FG. Dit kan per e-mail via privacy@makro.nl, of per post:

Makro Nederland
t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 94202
1090 GE Amsterdam

Staat je antwoord hier niet bij?

Stel hier je vraag aan de helpdesk.